NATJEČAJI

ADMINISTRATIVNI REFERENT/PROJEKTNI ADMINISTRATOR (M/Ž) od 28.09.2021. do 06.10.2021.

Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili nemoćnim osobama od 02.07.2021. do 10.07.2021.

Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili nemoćnim osobama od 16.06.2021. do 24.06.2021.


ZAKONI

Zakon o HCK (NN 71/2010)

Zakon o udrugama (NN 74/2014)

Zakon o izmjeni Zakona o udrugama (NN 70/2017)

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o udrugama (NN 98/2019)

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/2014)

Ispravak Zakona o zaštiti na radu (NN 118/2014)

Uredba o izmjeni Zakona o zaštiti na radu (NN 154/2014)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (NN 94/2018)

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (NN 96/2018)

Zakon o volonterstvu (NN 58/07)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu (NN 22/2013)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu (NN 84/2021)

Zakon o humanitarnoj pomoći (NN 102/2015)

Zakon o izmjenama Zakona o humanitarnoj pomoći (NN 98/2019)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristuo informacijama (NN 85/2015)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014)


STATUT

Statut HCK (NN 56/2016)

Statut GDCK Ludbreg (16.09.2015.)

Dopuna Statuta GDCK Ludbreg (26.01.2021.)

Statut GDCK Ludbreg (20.08.2021.)


PRAVILNICI 

Pravilnik o radu GDCK Ludbreg

Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji poslova i radnih zadataka GDCK Ludbreg

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave GDCK Ludbreg

Pravilnik o volontiranju u Hrvatskom Crvenom križu

Pravilnik o službi traženja Hrvatskog Crvenog križa (NN 52/2007)

Pravilnik o načinu korištenja znaka crvenog križa u Hrvatskom Crvenom križu i njegovim ustrojstvenim oblicima (NN 49/2018)

Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (NN 18/2011)


ETIČKI KODEKS

Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa

Etički kodeks volontera (NN 55/2008)


HUMANITARNA POMOĆ

Rješenje o prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći GDCK Ludbreg

Program rada GDCK Ludbreg na području prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći

Pravilnik o evidenciji, uvjetima i načinu prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći GDCK Ludbreg

Pravilnik o kriterijima za ostvarivanje prava na primitak prehrambenog paketa socijalno osjetljivim skupinama stanovništva GDCK Ludbreg

Izvješće o provednoj humanitarnoj akciji Solidarnost na djelu 2021. 


ODLUKA

Odluka o imenovanju službenika za informiranje i zaštitu osobnih podataka GDCK Ludbreg

Odluka o visini članarine HCK za 2022.

Odluka o visini članarine HCK za 2021.

Odluka o zajedničkim akcijama HCK za 2022. 

Odluka o zajedničkim akcijama HCK za 2021.

Odluka o vođenju članova elektroničkim putem


PLAN I PROGRAM RADA

Plan i program rada GDCK Ludbreg za 2022.

Plan nabave - 2022

Plan i program rada GDCK Ludbreg za 2021.


FINANCIJSKI PLAN

Opisni financijski plan za 2022.

Financijski plan za 2022.

Financijski plan za 2021.


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Financijski izvještaj neprofitnih organizacija za 2021.

Financijski izvještaj neprofitnih organizacija od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Financijski izvještaj neprofitnih organizacija za 2020.


IZVJEŠĆA

Izvještaj plana i programa rada GDCK Ludbreg za 2021.

Izvještaj plana i programa rada GDCK Ludbreg za 2020.

Izvješće o prikupljenim dozama krvi GDCK Ludbreg za 2021.

Izvješće o prikupljenim dozama krvi GDCK Ludbreg za 2020.


PRVA POMOĆ

Program provedbe programa, uvjeti i način osposobljavanja kandidata za vozača i najmanji jedinstveni minimalni izračunski elementi vrijednosti nastavnog sata za nastavni predmet Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći (NN 78/2009)

Program, oblik i način stručnog usavršavanja te provjere stručne osposobljenosti predavača i ovlaštenih ispitivača iz nastavnog predmeta Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći (NN 78/2009)


NADZORNI ODBOR

Poslovnik o radu Nadzornog Odbora Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg


PROR-POT OBRAZAC

Grad Ludbreg za 2021.

Općina Martijanec za 2021.

Općina Mali Bukovec za 2021.

Općina Veliki Bukovec za 2021.

Općina Sveti Đurđ za 2021.

Grad Ludbreg za 2020.

Općina Martijanec za 2020.

Općina Mali Bukovec za 2020.

Općina Veliki Bukovec za 2020.

Općina Sveti Đurđ za 2020.


PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvješće o provedbi zakona o pravu na informiranje - 2021

Zahtjev za pravo na pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Zahtjev za pristup osobnim podacima

Zahtjev za ispravak osobnih podataka

Zahtjev za brisanje osobnih podataka

Zahtjev za prijenos osobnih podataka drugom voditelju obrade

HRVATSKI CRVENI KRIŽ Međunarodni odbor Crvenog Križa Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca