Na temelju čl. 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg,

sa sjedištem u Ludbregu, Vinogradska ulica 1, OIB: 15272185454, kao Voditelj obrade, pruža vam sljedeće


INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA POSJETITELJA WEB STRANICE

KOJI PUTEM KONTAKT OBRASCA KONTAKTIRAJU GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDBREG

www.gdck-ludbreg.hrVoditelj obrade osobnih podataka:

Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg

 

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podatka:

Vinogradska ulica 1, 42230 Ludbreg

broj telefona: 042 819 522, e-mail: crvenikriz.ludbreg@gmail.com

 

Svrha obrade vaših osobnih podataka:

Svrha obrade vaših osobnih podataka je odgovor na vaš upit poslan

putem online kontakt formulara


Pravna osnova obrade vaših osobnih podataka: 

Privola


Primatelj osobnih podataka:

Ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg


Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni:
Osobne podatke posjetitelja web stranice koji Voditelja obrade kontaktiraju

putem formulara, Voditelj obrade briše protekom roka od 30 dana od dana

kako je Voditelj obrade odgovorio na upit posjetitelja web stranice


Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg kao Voditelj obrade osobnih podataka ovime vas obavještava da kao ispitanik imate pravo od Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg zatražiti pristup vašim osobnim podacima i ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka ili ograničavanje obrade vaših osobnih podataka, zatim imate pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih, te imate pravo na prenosivost podataka. Osim toga imate pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da postoji povreda obrade vaših osobnih podataka. Kod Gradskog društvo Crvenog križa Ludbreg ne postoji automatizirano donošenje odluka, te se u odnosu na vas neće donositi odluka koje se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na vas ili bi na vas značajno utjecali. Pružanje vaših osobnih podataka: imena i e-mail adrese nužno je za slanje upita putem formulara koji se nalazi na ovoj web stranici, tako da postavljanje upita Voditelju obrade putem online formulara neće biti moguće ako ne pružite Voditelju obrade navedene osobne podatke.

 


 
PRIVOLA ZA OBRADU VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
 

Odabirom kvačice na kontakt obrascu koji se nalazi na web adresi: www.gdck-ludbreg.hr/?u=kontakt/st/249 dajem privolu Gradskom društvu Crvenog križa Ludbreg, Vinogradska ulica 1, Ludbreg, OIB: 15272185454 (u nastavku: Voditelj obrade) da prikuplja moje osobne podatke - ime i e-mail adresu (u nastavku: osobni podaci), te da ih obrađuje na način da mi putem moje e-mail adrese odgovori na upit koji sam postavio putem kontakt forme. Osobni podaci mogu se koristiti samo u svrhu odgovora na moj upit. Mojim osobnim podacima pristup mogu imati samo ovlaštene osobe Voditelja obrade zadužene za odgovor na upite posjetitelja web stranice, i to samo u svrhu koja je gore navedena. Voditelj obrade poduzima sve tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će brisati moje osobne podatke protekom 30 dana od dana nakon što zaprimim odgovor na svoj upit. Ovu privolu dajem dobrovoljno, te potvrđujem da sam upoznat kako u bilo koje vrijeme mogu povući ovu privolu bez bilo kakvih negativnih posljedica. Također sam upoznat da sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, mogu pod određenim uvjetima, koristiti svoja prava da dobijem potvrdu o obradi, izvršiti uvid u svoje osobne podatke, ispraviti ili dopuniti svoje osobne podatke, prigovoriti daljnjoj, ili prekomjernoj obradi, blokirati nezakonitu obradu, zatražiti brisanje svojih osobnih podataka, te zaprimiti presliku osobnih podataka radi prijenosa drugom voditelju brade. Upoznat sam i sa pravom na povlačenje ove privole, koju mogu povući slanjem e-mail poruke na adresu: crvenikriz.ludbreg@gmail.com, te sam upoznat da povlačenje ove privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Ovime potvrđujem da sam od strane Voditelja obrade upoznat kako sve informacije koje se odnose na obradu osobnih podataka mogu provjeriti i dobiti putem e-maila: crvenikriz.ludbreg@gmail.com. Upoznat sam da u vezi povrede svojih prava mogu podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Slanjem e-maila na adresu: crvenikriz.ludbreg@gmail.com možete zatražiti pravo na pristup vašim osobnim podacima koje obrađujemo, brisanje vaših osobnih podataka, ispravak osobnih podataka, te preuzimanje osobnih podataka u računalno čitljivom formatu.

 


 

HRVATSKI CRVENI KRIŽ Međunarodni odbor Crvenog Križa Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca