POGODNOSTI ZA ČLANOVE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽAPredstavljamo Vam Program pogodnosti za članove Hrvatskog Crvenog križa.

Program podrazumijeva razne pogodnosti u vidu dostupnosti kulturnih, sportskih i zabavnih sadržaja, kao i u vidu popusta na robe i usluge naših partnera.

Članovi i zaposlenici se za ostvarivanje pogodnosti trebaju identificirati svojom članskom iskaznicom/iskaznicom zaposlenika ili Potvrdom o članstvu/zaposlenju.


 

VIŠE O TOME GDJE MOŽETE OSTVARITI POGODNOSTI SAZNAJTE NA:

https://www.hck.hr/pogodnosti-za-clanove/12021


Članstvo u Hrvatskom Crvenom križu je dobrovoljno, a član može biti svaka osoba, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, političkom ili drugom uvjerenju, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Članovi mogu biti:

⦁     aktivni članovi,
⦁     dobrovoljni davatelji krvi,
⦁     mladi članovi,
⦁     potporni (pomažući),
⦁     počasni članovi

Aktivni članovi su punoljetne poslovno sposobne osobe koje su spremne sudjelovati u radu društava Hrvatskog Crvenog križa i plaćati članarinu.
Članarina za aktivnog člana iznosi 6,00 eura (godišnja članarina).

Dobrovoljni davatelji krvi su članovi bez obveze plaćanja članarine, ukoliko se svoga prava ne odreknu.

Mladi članovi Hrvatskog Crvenog križa su učenici, studenti, odnosno mlade osobe do 30 godina starosti koji su spremni sudjelovati u radu društava Hrvatskog Crvenog križa i plaćati članarinu.
Mlade osobe od 18 do 30 godina starosti mogu izabrati žele li biti aktivni ili mladi članovi Hrvatskog Crvenog križa. Članarina za mladog člana iznosi 2,00 eura (godišnja članarina).

Potporni (pomažući) članovi Hrvatskog Crvenog križa su fizičke i pravne osobe koje pomažu Hrvatskom Crvenom križu ili njegovim društvima u humanitarnom djelovanju (kroz pokroviteljstvo ili drugi oblik pomoći).

Počasni članovi Hrvatskog Crvenog križa su osobe koje su dobrotvornim radom i osobitim zaslugama pridonijele općem razvoju Hrvatskoga Crvenog križa i Republike Hrvatske.

Za osobe mlađe od 14 godina, uz PRISTUPNICU, zakonski zastupnik/skrbnik popunjava i IZJAVU O UČLANJIVANJU.

Za osobe od 14 do 18 godina, uz PRISTUPNICU, zakonski zastupnik/skrbnik popunjava i SUGLASNOT.

Ako želite postati član Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg možete to učiniti na sljedeći način:

⦁    popunjavanjem online obrasca
⦁    popunjavanjem pdf obrasca PRISTUPNICE koju možete, skeniranu i sa vlastoručnim potpisom
      poslati na e-mail  crvenikriz.ludbreg@gmail.com
⦁    donošenjem ispunjene, vlastoručno potpisane i isprintane PRISTUPNICE  u ured Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg
⦁    slanjem ispunjene, vlastoručno potpisane i isprintane PRISTUPNICE poštom na adresu Vinogradska ulica 1, 42 230 Ludbreg
⦁    ili osobnim dolaskom u ured Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg

Članarina se uplaćuje se na žiro račun Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg
otvoren u Privrednoj banci Zagreb d.d., IBAN: HR9423400091111238006
(u opisu plaćanja navesti: ime i prezime, OIB, datum rođenja, članarina za 20xx. godinu)

Članarinu možete platiti i putem opće uplatnice koju možete preuzeti u uredu Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg ili kod predsjednika Mjesnih Odbora Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg (u opisu plaćanja navesti: ime i prezime, OIB, datum rođenja, članarina za 20xx. godinu) uz popunjavanje PRISTUPNICE.

Također, članarinu možete platiti skeniranjem dolje navedenog barkoda (u opisu plaćanja navesti: ime i prezime, OIB, datum rođenja, članarina za 20xx. godinu).


 
Sve osobe koje plate članarinu i dobrovoljni darivatelji krvi (koji nisu obvezni plaćati članarinu) dobiti će i ČLANSKU ISKAZNICU sa kojom će moći potvrđivati članstvo u Hrvatskom Crvenog križu te nadoplaćivati članarinu na temelju ČLANSKE ISKAZNICE.

Kod svakog plaćanja članarine, djelatnici Društva Crvenog križa, ČLANSKU ISKAZNICU će ispuniti i ovjeriti za razdoblje za koje je uplaćena članarina.

Odluka o visini članarine za 2024. godinu
 


POSTANI ČLAN

* Ime i prezime
* OIB
* Datum rođenja
* Mjesto rođenja
* Adresa stanovanja
* E-mail
* Telefon
* Kategorija člana
 Aktivni član
 DDK
 Aktivni mladi član (do 30 godina)
 Potporni (pomažući)
 Počasni član
- odabirom kvačice, dajem privolu da Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg obrađuju moje osobne podatke - ime i prezime te e-mail adresu u svrhu odgovora na upit. Više o obradi osobnih podataka možete pronaći na sljedećem linku.