GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDBREG

GDCK Ludbreg provodi tečajeve osposobljavanja kandidata za vozače iz pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i tečajeve za osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim na radu.

1. TEČAJEVI ZA VOZAČE – Tečajevi prve pomoći, kao sastavni dio osposobljavanja kandidata za vozače u auto-školama, provode se u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 105/04), Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače na motorni pogon iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi (NN 59/98), te ostalim važećim Pravilnicima.

2. OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA – Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći za slučaj nesreće i povrede na radu, provodi se sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) i Pravilniku o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) kojim je utvrđen broj osoba osposobljenih za prožanje prve pomoći na osobama ozlijeđenim na radu.

Nakon tečaja, Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg, izdaje uvjerenje o osposobljenosti radnika za pružanje prve pomoći na radu. Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg ima licencirane liječnike koji provode obuku iz Prve pomoći u našim prostorijama na adresi Vinogradska ulica 1, 42 230 Ludbreg, sa suvremenom opremom i nastavnim pomagalima. Svi programi osposobljavanja se sastoje od teorijskog i praktičnog dijela na kojem se provode vježbe pružanja prve pomoći.


 


 
PRVA POMOĆ

Tradicionalna je djelatnost Hrvatskog Crvenog križa koja se provodi u cilju osposobljavanja što većeg broja građana za pružanje prve pomoći u svim situacijama ozljeda i bolesti, u svakodnevnom životu kao i u slučaju katastrofa. Prva pomoć je skup radnji i postupaka kojima se pomaže ozlijeđenoj ili iznenada oboljeloj osobi na mjestu nesreće, prije dolaska hitne medicinske službe ili drugih kvalificiranih medicinskih djelatnika.

Ciljevi Prve pomoći su:
• spašavanje života
• sprečavanje nastanka trajnih zdravstvenih posljedica
• skraćivanje trajanja liječenja i oporavka

Lanac Prve pomoći uključuje:

• Neodgodive mjere za spašavanje života (provjera sigurnosti pristupa mjesta nesreće, zaustavljanja krvarenja, postavljanja osobe u bočni položaj),

• Pozivanje pomoći (pozivanje Hitne, davanje osnovnih podataka o mjestu nesreće, ozljedama i vrsti nesreće),

• Pružanje prve pomoći (organizirati prijevoz do bolnice ako Hitna ne može doći, pružiti psihičku pomoć ozlijeđenoj osobi),
• Intervencija hitne medicinske pomoći,
• Bolničko zbrinjavanje.

HRVATSKI CRVENI KRIŽ Međunarodni odbor Crvenog Križa Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca