Hrvatski Crveni križ – utemeljitelj dobrovoljnog davanja krvi u Republici Hrvatskoj, promiče dobrovoljno davanje krvi, organizira i provodi akcije davanja krvi, okuplja davatelje, dodjeljuje priznanja sukladno Pravilniku o priznanjima Hrvatskog Crvenog križa u svrhu društvenog vrednovanja davatelja krvi, vodi brigu i evidenciju o davateljima krvi

te izdaje potrebne potvrde.

 

Kako bi se zadovoljile sve potrebe zdravstva Republike Hrvatske za krvi i krvnim pripravcima, u suradnji s transfuzijskim službama, izrađuje se godišnji Plan prikupljanja krvi i kalendar akcija prema iskazanim potrebama zdravstva Republike Hrvatske, vodeći brigu da priliv krvi tokom godine dnevno i mjesečno bude kontinuiran i ravnomjeran. Godišnje se u organizaciji društava Hrvatskog Crvenog križa prikupi oko 160.000 doza krvi, što iznosi 3,5 davanja na 100 stanovnika.

 

U većini zemalja u svijetu ova djelatnost povjerena je Crvenom križu zbog njegovog humanitarnog rada, razvijene mreže društava Crvenog križa na terenu i velikog broja volontera što omogućuje neprofitno prikupljanje krvi.

 

Hrvatski Crveni križ posebnu pozornost posvećuje općoj edukaciji stanovništva u izgradnji svijesti o važnosti davanja krvi i stvaranju pozitivnog stava o dobrovoljnom davanju krvi kao i kontinuiranoj edukaciji zaposlenika i volontera.

 

Dan dobrovoljnih davatelja krvi u Republici Hrvatskoj obilježava se 25. listopada. Na taj je dan 1953. u Željezari Sisak provedena prva akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa utemeljena na osnovnim načelima dobrovoljnog davanja krvi – daruj krv dobrovoljno, besplatno, solidarno i anonimno. Takav način prikupljanja krvi smatra se najsigurnijim zbog zdravlja primatelja, a ujedno omogućuje dostupnost krvi i krvnih pripravaka svima kojima je krv neophodno potrebna u liječenju.

 

Navedena načela prva je objavila Liga društava Crvenog križa 1948., a podržala Svjetska zdravstvena organizacija zbog opasnosti širenja bolesti posredstvom krvi koja se uzimala od plaćenih davatelja krvi.

 

U svrhu osiguravanja kvalitetne i sigurne krvi Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC), čiji je član i Hrvatski Crveni križ, usvojile su 1999. dokument kojim se obvezuju da će se osiguranje krvi i krvnih pripravaka temeljiti na dobrovoljnom i neplaćenom davalaštvu krvi.

 

S ciljem podizanja javne svijesti o potrebi za sigurnom krvi i krvnim pripravcima te kao znak zahvalnosti dobrovoljnim davateljima krvi na njihovom daru života, 14. lipnja proglašen je Svjetskim danom davatelja krvi. Samodostatnost opskrbe zdravstva krvlju i krvnim pripravcima za svaku zemlju je neprocjenjivo nacionalno bogatstvo, a u određenom trenutku i strateški materijal.

 


 

BROJ PRIKUPLJENIH DOZA GDCK LUDBREG

2018. godina: 1.300

2019. godina: 1.234

2020. godina: 1.105

2021. godina: 1.293

2022. godina: 1.242

2023. godina: 1.153


DOBROVOLJNI DARIVATELJI KRVI

Muškarci 100 i više davanja

Gložinić Zdravko, Balaić Vladimir, Mužic Franjo, Kokanović Tomo, Denžić Ivan, Posavec Branko, Jagodić Branko, Črepinko Ivan, Kivač Franjo, Vidović Ivica, Matijašec Antun, Šoštarek Željko, Golubić Vjekoslav, Bunčić Milan, Vidović Ivan, Markulinčić Stjepan, Horvat Marijan,

Gložinić Stanko, Havaić Vladimir 

Gložinić Zdravko
Gložinić Zdravko
Balaić Vladimir
Balaić Vladimir
Mužic Franjo
Mužic Franjo
Kokanović Tomo
Kokanović Tomo
Denžić Ivan
Denžić Ivan
Posavec Branko
Posavec Branko
Jagodić Branko
Jagodić Branko
Črepinko Ivan
Črepinko Ivan
Kivač Franjo
Kivač Franjo
Vidović Ivica
Vidović Ivica
Matijašec Antun
Matijašec Antun
Šoštarek Željko
Šoštarek Željko
Golubić Vjekoslav
Golubić Vjekoslav
Bunčić Milan
Bunčić Milan
Vidović Ivan
Vidović Ivan
Markulinčić Stjepan
Markulinčić Stjepan

Žene 75 i više davanja

Kapusta Nada, Gložinić Mirjana, Kokanović Marija

Kapusta Nada
Kapusta Nada
Gložinić Mirjana
Gložinić Mirjana
Kokanović Marija
Kokanović Marija

HRVATSKI CRVENI KRIŽ Međunarodni odbor Crvenog Križa Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca