Služba traženja je posebna služba predviđena međunarodnim ugovorima tzv. Ženevskim konvencijama i Dopunskim protokolima, utemeljena u Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu kao javna ovlast HCK. U prvoj funkciji u vrijeme oružanog sukoba radi na prikupljanju podataka i davanju obavijesti o žrtvama rata.

Uz osnovnu zadaću u ratu, danas, Služba traženja obavlja i druge humanitarne usluge građanima u miru, koje obuhvaćaju davanje podataka i obavijesti o sudbini osoba koje su razdvojene, stradale ili nestale zbog elementarnih nesreća, 
terorističkih napada, migracija i drugih događanja u kojima strada veliki broj osoba, a nije moguće uspostaviti normalne puteve komunikacije. Pored obavljanja tih poslova iz nadležnosti Služba traženja ima zadaću da među cijelim pučanstvom širi znanja o međunarodnom humanitarnom pravu.


Zadaća je da priprema svoje članstvo za djelovanje u izvanrednim situacijama i stoga ima u svakoj općini i gradskom mjesnom odboru POVJERENIKE SLUŽBE TRAŽENJA. Prema potrebi organiziramo edukaciju povjerenika, ali i zajedničke vježbe u rješavanju pojedinih možebitnih situacija. Pri tome valja istaći da jedino u ovoj djelatnosti vršimo upravni postupak koja

dokumentacija ima pravni učinak na ostvarenje određenih prava. Stoga usko surađujemo sa policijom, matičnim uredima, bolnicom, socijalnim ustanovama, župnim uredima, komunalnim poduzećima, građanima i drugima koji nam mogu pomoći u rješavanju pojedinih slučajeva. Prema van radimo isključivo preko Nacionalne Službe traženja HCK.


Zbog ozbiljnosti i osjetljivosti poslova koji obavljamo u toj Službi te poradi strogo propisanih Obrazaca po Međunarodnom komitetu u Ženevi, potrebno je voditi dvojnu dokumentaciju elektronsku, ali i pisanu kartičnu (poradi djelovanja u izvanrednim situacija – kada nema električne energije i sl.). Obzirom da je posao koji se radi emocionalno vrlo stresan, pomno se vrši odabir kadrova koji rade kao povjerenici, ali i u Službi traženja sa tražiteljima ili traženima.

 

Najljepša zahvala za trud je kad nekome donesemo lijepu vijest.
 

HRVATSKI CRVENI KRIŽ Međunarodni odbor Crvenog Križa Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca