Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa

Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora 

(„Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102

Europskog parlamenta Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih

stranica mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu na adresi

https://www.gdck-ludbreg.hr/.


Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku:

1. pojedine pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata

Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata,

odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene

2. dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tagovi)

3. doc i ppt datoteke su isključivo datoteke za preuzimanje

4. dio poveznica ne sadrže prikladne tekstualne opise


Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena je 16. rujna 2020. godine temeljem samoprocjene koju je provelo

Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg.

Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog

kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.


Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Hrvatskom Crvenom križu – Gradskom društvu Crvenog križa razloga možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje Gradskog društva Crvenog križa razloga i to:

telefonom na broj: +385 (0) 42 819 522
elektroničkom poštom službeniku za informiranje: crvenikriz.ludbreg@gmail.com
poštom na adresu: Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg, Vinogradska ulica 1, 42 230 Ludbreg


Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje

tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne

uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)


U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti

ove mrežne stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje

telefonom na broj: +385 (0) 42 819 522
poštom na adresu: Vinogradska ulica 1, 42 230 Ludbreg
elektroničkom poštom: info@gdck-ludbreg.hr

 

HRVATSKI CRVENI KRIŽ Međunarodni odbor Crvenog Križa Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca