KRATKI OPIS PROJEKTA
Svrha projekta je uspostaviti nove mehanizme pomoći žrtvama obiteljskog nasilja u lokalnoj zajenici te osnažiti kapacitete prijavitelja i partnera za pružanje pomoći u kriznim situacijama kroz provedbu aktivnosti uključivanja i osposobljavanja volontera, izradu Plana koordiniranog postupanja, provedbu simulacijskih vježbi sa svrhom unapređenja spremnosti stanovništva za pravovremeni odgovor na katastrofe i drugih sličnih aktivnosti.

Krajnji korisnici projektnih rezultata su stanovnici s područja grada Ludbrega, općina Martijanec, Sveti Đurđ, Mali Bukovec i Veliki Bukovec koji će koristiti uslugu psihološkog savjetovanja te će biti osnaženi za pravovremeno postupanje u kriznim situacijama.

 

Provedbom projekta izravno pridonosimo iznimnom povećanju sigurnosti svih stanovnika u lokalnoj zajednici.


UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
Ukupna vrijednost projekta iznosi 392.334,52 kuna odnosno 52.071,73 eura od čega su sredstva osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u omjeru 15% i iz Europskog socijalnog fonda 85%.


VRIJEME TRAJANJA PROJEKTA
Projekt će trajati 18 mjeseci.


PARTNER NA PROJEKTU 
Partner na projektu "Zajedno smo sigurni" je Društvo Crvenog križa Varaždinske županije.

NOVOSTI IZ PROJEKTA

2. EDUKACIJA
PREDSTOJI NAM 2. EDUKACIJA PO PROJEKTU ZAJEDNO SMO SIGURNI


ODRŽANA PRVA EDUKACIJA PO PROJEKTU ZAJEDNO SMO SIGURNI
ODRŽANA PRVA RADIONICA U SKLOPU EDUKACIJE PROJEKTA ZAJEDNO SMO SIGURNU RADIONICI JE PRISUSTVOVALO 55 VOLONTERA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

HRVATSKI CRVENI KRIŽ Međunarodni odbor Crvenog Križa Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca