PRIJAVNI OBRAZAC
ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ ZA POSAO ZAŽELI

RADNIK / RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA


Radno mjesto


 LUDBREG, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA


 20


 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

 Puno radno vrijeme


 Smjena - prijepodne


 Nema smještaja


 Bez naknade


 6.3.2024.


 20.3.2024.


 Terenski radPosloprimac


 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 Nije važno


Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, radno mjesto „Radnik/ca za potporu i podršku starijim osobama u sklopu projekta Zaželi Ludbreg - Pomažemo starijima, preveniramo institucionalizaciju , Kodni broj: SF.3.4.11.01.0222,
GDCK Ludbreg zapošljava – Radnik/ca za potporu i podršku starijim osobama u sklopu projekta  "Zaželi Ludbreg - Pomažemo starijima, preveniramo institucionalizaciju" 20 izvršitelja/izvršitelja na određeno vrijeme od 28 mjeseca.


Mjesto rada: grad Ludbreg, općine Mali i Veliki Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ


PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU IMAJU (za svaku od kategorija potrebno je uz prijavu priložiti dokumentaciju navedenu pored navedene kategorije ciljane skupine):

 • Osobe s invaliditetom - nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • Iskustvo 2 godine.


Opis poslova i radnih zadataka radnog mjesta:
Pružanje usluga i potpore uz nabavu i podjelu paketa potpore, koja obvezno uključuje:

 1. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, nabavi hrane i dr.) i/ili
 2. obavljanje kućnih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
 3. održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, obavljanje drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
 4. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.


Radno mjesto podrazumijeva rad na terenu. Rad na terenu obavlja se pješice ili biciklom za manje udaljenosti. Za razvedena područja, za obilazak terena moguća je uporaba privatnog automobila u službene svrhe, uz nadoknadu troškova od strane poslodavca .
 
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz natječaja poslodavac će provesti intervju. Intervju mogu pristupiti samo kandidati/inje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat/inja ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
 
Način prijave: 
Prijave se dostavljaju poštom ili osobnom dostavom u GDCK Ludbreg na adresu Vinogradska 1, 42230 Ludbreg, radnim danom od 7 do 15 sati ili na e-mail adresu crvenikriz.ludbreg@gmail.com  Nepotpune i nepravovremene prijave na oglas neće se razmatrati.
 
Rok za prijavu: Rok za podnošenje prijava je 20.03.2024. godine . 

Prijavite na oglas potrebno je priložiti:
 

 1. zamolba uz životopis za posao (vlastoručno potpisana, obavezno navesti adresu, broj telefona/mobitela, e-mail adresu ukoliko kandidatkinja/kandidat posjeduje)
 2. preslika dokaza o završenoj školi ili stručnoj spremi
 3. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 4. Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca) 
 5. Obrazac prijave za natječaj, potpisan


Obrazac Prijave moguće je preuzeti u uredu GDCK Ludbreg, Vinogradska ulica 1, 42230 Ludbreg, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati i na internetskim stranicama GDCK Ludbreg. Za više informacija o oglasu obratite se na tel: 042 819-522.
 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona). Kandidati prijavom na natječaj izričito su suglasni da GDCK Ludbreg, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja te se iste može razmijeniti s drugim partnerima i donatorima na natječaj. projektu, u svrhu zapošljavanja u sklopu projekta "Zaželi Ludbreg - Pomažemo starijima, preveniramo institucionalizaciju"  Kodni broj: SF.3.4.11.01.0222.

GDCK Ludbreg s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehnika sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja. Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg kao Voditelj obrade osobnih podataka jamči da će se navedeni podaci evidentirati i zaštititi u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Općom uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka. Osobne podatke GDCK Ludbreg brisati će najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.  
 

Projekt je u sklopu programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ kao plansko – programski dokument čiji je osnovni cilj pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj i smjernicama politike zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva. .
 
Rezultati i obavijest kandidata:  
Nakon provedenog intervjua komisija utvrđuje rang listu.

Po raspisanom Natječaju ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja. 
Kandidati će o rezultatima Natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 Poslodavac


 'HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDBREG'


HRVATSKI CRVENI KRIŽ Međunarodni odbor Crvenog Križa Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca