NAZIV PROJEKTA:

Pomažemo sebi - pomažemo drugima - faza II

 

NOSITELJ PROJEKTA:

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg

 

PARTNERI NA PROJEKTU:

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Varaždin

Centar za socijalnu skrb Ludbreg

 

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal 20 teže zapošljivih žena pripadnica ranjive skupine (pokazatelj UP.02.1.1.13-01) u ruralnom području, kroz aktivnosti zapošljavanja u lokalnoj zajednici i aktivnostima obrazovanja i osposobljavanja čime je projekt izravno povezan s općim i spec. ciljem Poziva. Spec. cilju Poziva projekt pridonosi i povećanjem kvalitete života 120 krajnjih korisnika (pokazatelj UP.02.1.1.13-02) kojima će nezaposlene žene svakodnevno pružati pomoć u kući.

 

GDCK Ludbreg u partnerstvu s HZZ PU Varaždin i CZSS Ludbreg provodi projekt u sklopu Poziva UP.02.1.1.05 koji završava 16.09.2020. Ostvareni ciljevi projekta pozitivno su utjecali na žene pripadnice ciljne skupine (20) te krajnje korisnike (139), starije i nemoćne osobe kojima je svakodnevna pomoć u kući nužno potrebna i nakon završetka projekta. Projekt će se provoditi na području djelovanja GDCK Ludbreg koje uključuje sljedeće općine: Martijanec, Sveti Đurđ, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Grad Ludbreg. Stopa nezaposlenosti u Varaždinskoj županiji u 2018. iznosila je 5,1%. Na geografskom području provedbe projekta, a prema podacima HZZ-a evidentirano je 316 nezaposlenih u omjeru spolova Ž:M–60:40, od čega je 37% žena starijih od 50 godina. Pretpostavlja se da će broj nezaposlenih rasti s obzirom na pandemiju COVID-19.

 

Projekt pridonosi smanjenju nezaposlenosti teže zapošljivih žena niže razine obrazovanja kojima je otežan pristupu tržištu rada i obrazovanja u ruralnom području. Nezaposlene žene koje su neuspješne u traženju poslova posljedično su nezadovoljne, financijski ovisne o članovima obitelji, društveno su izolirane i neaktivne što ponekad ostavlja negativne psihičke i zdravstvene posljedice, slabo motivirane za stručno usavršavanje i rad na osobnom razvoju što im dodatno otežava pristup tržištu rada.

 

Projektne aktivnosti uključuju obrazovanje i zapošljavanje 20 žena. Obrazovanje žena će omogućiti stjecanje novih znanja i sposobnosti te tako pridonijeti povećanju konkurentnost na tržištu rada i nakon provedbe projekta. Zapošljavanje u okviru projekta će osigurati socijalnu uključenost pripadnica ciljnih skupina, društvenu povezanost, financijsku neovisnost primanjem plaće za obavljeni rad te povećanu razinu motiviranosti za daljni rad i učenje. Novozaposlene žene će kroz 12 mjeseci svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života 120 krajnjih korisnika, tako što će se svaka žena dnevno brinuti za najmanje 6 korisnika. Problemi koje projekt rješava odnose se i na socijalnu isključenost i siromaštvo osoba starije životne dobi kojima prijeti institucionalizacija tako da su krajnji korisnici projekta starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju ili osobe s invaliditetom koje žive u teško dostupnim i slabije naseljenim ruralnim mjestima. Iznimnu veliku korist od projekta krajnji korisnici imali su u vrijeme pandemije virusa Covid-19 kad su ih žene pripadnice ciljne skupine u okviru projekta Zaželi svakodnevno opskrbljivale s lijekovima i hranom. Budući da postoji mogućnost od nastavka pandemije, iznimno je važno naglasiti kako neki od korisnika žive u teritorijalno izoliranim područjima, nemaju obitelj te su im pomoć i socijalizacija neophodni. Rezultati projekta uključuju pozitivne učinke na kvalitetu života i zdravlje krajnjih korisnika, smanjenje potrebe za institucionalizacijom, društvenom uključenošću te općenito boljim životom starijih i nemoćnih osoba u svojim domovima.

 

Zapošljavanjem, obrazovanjem žena u nepovoljnom položaju projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena - Smjernicama za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u RH 2018.-2020. te je u skladu sa smjernicama politike zapošljavanja država članice EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva. Tako je projekt povezan sa strateškim područjem Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH (2014.-2020.). Aktivnosti doprinose ostvarenju spec. cilja SC 9.i.1. „Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, borba protiv svih oblika diskriminacije“ u sklopu OPULJP.

 

Nadalje, kroz aktivnosti zapošljavanja projekt doprinosi ostvarenju cilja Uključivog rasta, Strategije Europa 2020. Provođenjem aktivnosti obrazovanja odraslih projekt doprinosi ostvarenju Cilj 2. Povezivanje obrazovanja s tržištem rada, Nacionalnog programa reformi 2019. Isto tako povezivanje obrazovanja s tržištem rada doprinosi se ostvarenju cilja 2.2. Podizanje razine kvalitete života Strategije razvoja Varaždinske županije, mjere 6.1. Strategija Grada Ludbrega čija je svrha povećanje kvalitete života, smanjenje nezaposlenosti i mogućnost zapošljavanja korisnika socijalnih usluga.

 

Projekt će ukupno trajati 18 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.823.540,00 kn. Projekt nije moguće provesti bez financijske potpore EU.

 

CILJEVI PROJEKTA:

Omogućiti pristup tržištu rada i programu dodatnog obrazovanja za 20 žena pripadnica ciljne skupine zapošljavanjem u lokalnoj zajednici. Zaposlene će žene svojim radom i aktivnostima povećati kvalitetu života krajnjih korisnika pružajući im pomoć u kući.

 

KONTAKT OSOBA:

voditelj projekta Mirjana Jerbić

ravnateljcrvenikrizludbreg@gmail.com

099 267 5566

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost

Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg.

HRVATSKI CRVENI KRIŽ Međunarodni odbor Crvenog Križa Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca