Danas je završila druga faza projekta Zaželi kodnog broja UP.02.1.1.13.0302 koju je provodilo naše Društvo, a partneri po projektu su bili HZZ Područni Ured Varaždin i CZSS Ludbreg. Projekt se provodio na području djelovanja GDCKL dakle u općinama Sveti Đurđ, Veliki Bukovec, Mali Bukovec, Martijanec i grad Ludbreg.
Zaposleno je bilo 20 žena koje je brinulo o 150 krajnjih korisnika.
Vrijednost projekta iznosila je 1.823.5400,00kn i u 100% intenzitetu financirano je od strane EU.