U sklopu projekta Zaželi II pod nazivom Pomažimo sebi – pomažimo drugima kojeg provodi Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg zaposlene su prve četiri ženske osobe.

 

Nositelj projekta je Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg, a partneri su Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Varaždin i Centar za socijalnu skrb Ludbreg. Trajanje projekta je 18 mjeseci od čega će ukupno 20 žena biti zaposleno 12 mjeseci. Projekt je vrijedan 1.823.540,00 kn i u 100 postotnom je iznosu financiran od strane Europske unije sredstvima Europskog socijalnog fonda.

 

– Kroz projekt zapravo ostvarujemo dva cilja. Prvi je osnaživanje i unaprjeđenje radnog potencijala 20 žena koje spadaju u skupinu teže zapošljivih osoba, niže razine obrazovanja, spadaju u skupinu srednje životne dobi i žive u ruralnom području te su neuspješne u pronalaženju posla. Zbog toga one su društveno izolirane i neaktivne što dugoročno ima za posljedicu različite psihičke i zdravstvene tegobe, te slabu motiviranost za stručno usavršavanje i rad na osobnom razvoju što dodatno otežava pristup tržištu rada. Projektne aktivnosti uključuju obrazovanje 20 žena što omogućuje stjecanje novih znanja i sposobnosti te tako pridonosi povećanju konkurentnosti na tržištu rada i nakon provedbe projekta. Zapošljavanje u okviru projekta osigurat će im socijalnu uključenost, društvenu povezanost, financijsku neovisnost i povećanu razinu motiviranosti za daljnji rad i učenje – objašnjava Mirjana Jerbić, ravnateljica Gradskog društva.

 

Drugi, specifični cilj projekta pridonosi povećanje kvalitete života 120 krajnjih korisnika starije životne dobi. -Korisnici su osobe starije od 65 godina života koje su ujedno i osobe u nepovoljnom životnom položaju što materijalnom, što zdravstvenom ili osobe s invaliditetom koje žive na teško dostupnim i slabije naseljenim ruralnim mjestima koji nemaju zakonskih obveznika uzdržavanja ili su oni udaljeni i ne mogu im pružiti svakodnevnu njegu stoga su i to naši korisnici projekta Zaželi faza II – kaže Mirjana Jerbić te naglašava da će se kroz projekt nastojati riješiti i problematika socijalne isključenosti i siromaštvo osoba starije životne dobi kojima prijeti institucionaliziranje. – Žene će u 12 mjeseci svoga rada brinuti o 120 korisnika dakle svaka žena brinut će o šestero osoba donoseći im hranu, lijekove, ogrjev, brinuti o higijeni i čistoći prostora u kojem korisnici žive, pomoći im u plaćanju računa i voditi brigu da se lijekovi redovno uzimaju , pomoći im odlazak kod liječnika , u banku ,CZSS, poštu i druge institucije bitne za normalno funkcioniranje ljudi starije životne dobi – zaključuje Mirjana Jerbić.

 

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg.