RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM I / ILI NEMOĆNIM OSOBAMA
Mjesto rada: LUDBREG
Traženo radnika: 20
Poslodavac: 'HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDBREG'
Rok za prijavu: 18.1.2023.
 

RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM I/ILI NEMOĆNIM OSOBAMA


Radno mjesto


 LUDBREG, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
 20
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

 Puno radno vrijeme
 Smjena - prijepodne
 Nema smještaja
 Djelomično
 10.1.2023.
 18.1.2023.

Posloprimac


  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

 Nije važno
 Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda operativnog programa učinkovitost ljudskih potencijala u financijskom razdoblju 2014 - 2020.  Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ pod nazivom "POMAŽEMO SEBI - POMAŽEMO DRUGIMA" kodnog broja UP.02.1.1.16.0035 sukladno Statutu i Pravilniku o radu GDCK Ludbreg i ravnateljica GDCK Ludbreg raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta  "POMAŽEMO SEBI - POMAŽEMO DRUGIMA" - radnica za potporu i podršku starijim osobama i/ili nemoćnim osobama

Opis poslova: pružanje usluge potpore i podrške starijim i nemoćnim osobama u vidu: pomoć u kupovini i dostavi namirnica korisniku, pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju korisnika, briga o higijeni korisnika, pomoć u socijalnoj integraciji korisnika, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava korisnika, pružanje podrške korisniku kroz razgovor i druženje, pružanje podrške korisniku kroz pratnju, isporuka paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština i slično.

Radno mjesto podrazumijeva rad na terenu. Sredstvo prijevoza je bicikl koji će radnicama biti osiguran od strane poslodavca Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg. Za razvedenija područja, za obilazak terena moguća upotreba privatnog automobila u službene svrhe uz nadoknadu troškova od strane poslodavca.

Mjesto rada :
- Grad Ludbreg - 6 radnica
- Općina Mali Bukovec - 4 radnice
- Općina Veliki Bukovec - 2 radnice
- Općina Martijanec - 4 radnice
- Općina Sveti Đurđ - 4 radnice

Opći uvjeti: nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, punoljetne i zdravstveno sposobne za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima

Vrsta zaposlenja - na određeno radno vrijeme od 6 mjeseci
Radno vrijeme - puno radno vrijeme 
Način rada - smjena prijepodne 
Smještaja nema
Naknada za prijevoz - službeni bicikl, za obilazak teže pristupačnijih terena moguća upotreba privatnog automobila u službene svrhe
Uvjeti na radnom mjestu - rad na terenu

Prednost kod zapošljavanja imaju žene (za svaku od kategorija potrebno je uz prijavu priložiti dokumentaciju navedenu pored navedene kategorije ciljane skupine):
žene od 50 godina i više - osobna iskaznica
osobe s invaliditetom - nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
- žrtve trgovanja ljudima - uvjerenje/ potvrda CZSS iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima 
žrtve obiteljskog nasilja - uvjerenje/potvrda CZSS iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
- azilantice - Odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
- žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. - rješenje/uvjerenje CZSS o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
liječene ovisnice - potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci - potvrda o otpuštanju
pripadnice romske nacionalne manjine - izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
- beskućnice - rješenje CZSS o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda CZSS iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik
pripadnice ostalih ranjivih skupina - potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz)

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz natječaja poslodavac će provesti intervju. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 18. siječanj 2023. godine do kraja dana
Natječaj vrijedi od - do: 10.01. - 18.01.2023. godine
Planirani početak rada: 01. veljače 2023. godine
 
Prijavi na oglas potrebno je priložiti:
ŽIVOTOPIS
- POTVRDA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE O VOĐENJU U EVIDENCIJI NEZAPOSLENIH
- PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE
- PRESLIKA DOKAZA O ZAVRŠENOJ OSNOVNOJ ILI SREDNJOJ ŠKOLI 
- UVJERENJE DA SE PROTIV OSOBE NE VODI KAZNENI POSTUPAK (NE STARIJI OD 30 DANA)
- OBRAZAC PRIJAVE ZA NATJEČAJ (podiže se u prostorijama GDCK Ludbreg u toku radnog vremena od 7 - 15 sati svaki radni dan)

NAČIN PRIJAVE : prijave se dostavljaju poštom ili osobnom dostavom na adresu Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg, Vinogradska 1, Ludbreg radnim danom od 7 do 15 sati ili na e-mail adresu crvenikriz.ludbreg@gmail.com

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona). Kandidati prijavom na natječaj izričito su suglasni da GDCK Ludbreg, kao voditelj obrade prikupljene podatke na temelju javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja te iste može razmijeniti s drugim partnerima  i donatorima na projektu u svrhu mojeg zapošljavanja u sklopu projekta "POMAŽEMO SEBI - POMAŽEMO DRUGIMA III" UP.02.1.1.16.0035.

GDCK Ludbreg sa osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehnika sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja. Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg kao Voditelj obrade osobnih podataka jamči da će se navedeni podaci evidentirati i zaštiti u skladu s Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Općom uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka. Osobne podatke GDCK Ludbreg izbrisat će najkasnije po isteku svih zakonskih obaveza povezanih sa čuvanjem osobnih podataka.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i/ili nemoćnim osobama.

Rezultati i obavijest kandidata:
Nakon provedenog intervjua komisija utvrđuje rang listu. 
Po raspisanom Natječaju ne mora se izvršiti izbor, te se donosi odluka o poništenju natječaja.
Kandidati će o rezultatima Natječaja biti obavješteni u roku od 8 dana od isteka roka za prijavu.
 

Poslodavac


 'HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDBREG'