RADNICA NA POSLOVIMA PRUŽANJA POTPORE I PODRŠKE STARIJIM OSOBAMA I/ILI NEMOĆNIM OSOBAMA

 

Radno mjesto


 LUDBREG, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA


 15


 Na određeno; novootvoreni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 U cijelosti


 5.10.2021.


 20.10.2021.


 

Posloprimac


  • Osnovna škola niži razredi
  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine

 Nije važno


 Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu: "ZAŽELI program zapošljavanja žena FAZA II - Pomažemo sebi - pomažemo drugima" - UP.02.1.1.13.0302


Naziv radnog mjesta: Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili nemoćnim osobama.
Mjesto rada: regija Ludbreg
Broj traženih radnika: 15
Vrsta zaposlenja: na određeno 
Radno vrijeme: 40 sati/tjedno

Plaća: 3.400,00 kuna + putni troškovi + ostale stimulativne nagrade 

Opis poslova: 
- pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština;
- pomoć u pripremi obroka u kućanstvima karajnjih korisnika;
- pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika;
- briga o higijeni i pomoć pri oblaćenju i svlačenju;
- pomoć u socijalno integraciji;
- pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl...);
- pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo; pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. 

Zaposlene žene pružat će potporu i podršku za najmanje 6 krajnjih korisnika te će biti osposobljene za neke od ponuđenih programa obrazovanja/osposobljavanja radi povećanja znanja i vještina, kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada. 


Ciljane skupine su: 

- nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ- a.

Kandidatkinje moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos, a to su punoljetnost i hrvatsko državljanstvo.


Uz obrazac prijave kandidatkinje trebaju obavezno priložiti:
- zamolba za posao
- životopis koji uključuje kontakt podatke
- potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
- presliku osobne iskaznice 
- presliku svjedodžbe o završenoj školi 
- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu
- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)


Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti na adresu:
GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA LUDBREG 
Vinogradska ulica 1
42 230 Ludbreg
s naznakom "Oglas za rad na određeno vrijeme u sklopu projekta Zaželi - program zapošljavanja žena u regiji Ludbreg"

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Projekt "ZAŽELI - program zapošljavanja žena - UP:02.1.1.13.0302"

Program zapošljavanja žena, u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaju žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključeniosti i suzbijanja sitromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.


 

Poslodavac


 'HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDBREG'


 pisana zamolba: Vinogradska ulica 1, 42 230 Ludbreg