PODJELA KOMPLETA PRVE POMOĆI - VRTIĆIMA, ŠKOLAMA I EKIPAMA PRVE POMOĆI

Za sve osnovne i srednju školu te vrtiće na području djelovanja GDCK Ludbreg prošlog je tjedna podijeljeno 22 kompleta prve pomoći i letaka o projektu Sigurnije škole i vrtići.

Kompleti prve pomoći namijenjeni su provođenju edukacija i radionica iz prve pomoći, a koji su sastavni dio projekta Sigurnije škole i vrtići kojeg mnogi vrtići i škole već provode koristeći unutar projekta razvijenu edukativnu platformu "sigurnija-djeca.hck.hr" koja nudi metodički i sadržajno standardizirane različite edukativne materijale, aktivnosti i alate iz područja prve pomoći, pripremljenosti za izvanredne situacije i psihosocijalne podrške.

Hrvatski Crveni križ je u periodu od 2018. - 2021. provodio projekt "Sigurnije škole i vrtići" financiran iz EU fondova u sklopu Erasmus+ unutar kojeg je kreiran lako dostupan internetski alat kojeg odgajatelji, učitelji, nastavnici i stručni suradnici mogu koristiti i realizirati u svakodnevnom radu s djecom i mladima.