[JUMICAR – Program prometne kulture za najmlađe]
Program prometne kulture za najmlađe „Jumicar“ organizirao je edukaciju u Osnovnoj školi Ludbreg za učenike drugih razreda OŠ Ludbreg
GDCK Ludbreg se učenicima predstavio s osnovama pružanja prve pomoći. Svi učenici upoznali su se sa najvažnijim postupcima pružanja prve pomoći te kako se vrši reanimacija.
Posebno zanimljiv bio je dio kada su učenici mogli sami na lutki isprobati postupke te uz pomoć 3D naočala imali virtualan prikaz reanimacije
Uz GDCK Ludbreg, na edukaciji je sudjelovao DVD Ludbreg i predstavnik PP Ludbreg, svatko sa svojim područjem edukacije najmlađih.
Zahvaljujemo školi na gostoprimstvu i veselimo se budućim edukacijama!