Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg pokrenulo je javno savjetovanje o Nacrtu izmjena i dopuna Statuta GDCK Ludbreg s prvenstvenim ciljem usklađivanja sa Zakonom o socijalnoj skrbi ( 131/22,18/22,46/22,71/23) i Zakonom o osobnoj asistenciji ( NN 71/2023).

Savjetovanje je otvoreno od 02. kolovoza do 02. rujna 2023., a prijedlozi, primjedbe i mišljenja dostavljaju se na e-mail: info@gdck-ludbreg.hr popunjavanjem odgovarajućeg Obrasca ( u prilogu dokumentacije za preuzimanje).

Dokumentacija za preuzimanje nalazi se na sljedećoj poveznici :  pod kategorijom  pravo na pristup informacijama (https://www.gdck-ludbreg.hr/?u=dokumenti/st/245) - pod kategorijom zahtjev na pravo pristupa informacijama 

Izmjena i dopuna statuta čl. 5 stavak 11