10.08. u Društvenom domu u Svetom Petru održana je edukativna radionica iz pružanja prve pomoći i mentalnog zdravlja. Sudionici (umirovljenici Malog i Velikog Bukovca) ponovili su znanje iz prve pomoći i načine na koji si sami mogu pružiti prvu pomoć i način kako prepoznati stanje u kojem se nalazi osoba do vas, kako joj pomoći kod težih ozljeda odnosno pravilno postupiti do dolaska hitne.

Pružanje prve pomoći laika nije na nivou pružanja prve pomoći hitne, no ako pravilno postupimo u trenutku kada se desi neka nezgoda, nastupi moždani ili srčani udar možemo spasiti život. Odgovornost je na pojedincu.

U današnje vrijeme jako je bitna mentalna higijena, mentalno zdravlje pojedinca. Kroz život prolazimo kroz mnoge više i manje bolne situacije, dešava nam se mnogo toga nepredviđenog zato je jako važan način na koji prihvaćamo situacije koje nam se događaju i naše reakcije na iste. U sklopu edukativne radionice sudionicima su prezentirane tehnike umanjivanja stresa i smirivanja uma.

NIKADA NIJE TOLIKO DO DOGAĐAJA KOLIKO JE DO NAŠE REAKCIJE NA TAJ DOGAĐAJ.