Od prvog dana smo na terenu i pomažemo svim raseljenim osobama koje su smještena u privatnom i organiziranom smještaju. Na našoj regiji prikupljala se pomoć u hrani, higijeni i dječji paketi. U Velikom Bukovcu je prikupljeno

- HRANA -291,70 kg
- HIGIJENA - 73,50 kg
- DJEČJI PAKETI - 30 kg
U Hrastovskom je prikupljeno
- HRANA - 323,99 kg
- HIGIJENA- 74.36 kg
-DJEČJI PAKETI- 18,10kg

Kroz desetak dana ponovo ćemo sakupljati u nekoj od općina.

HVALA VAM SVIMA