"Kad se naše ruke slože,
sve se može, sve se može......"
POSTAVLJANJE ŠATORA NA SVETIŠTU U SKLOPU MANIFESTACIJE "DANI LUDBREŠKE SVETE NEDJELJE"