17.10.2023.

 

05.,06.,10., i 11.10.2023. godine, održana je peta po redu edukativna radionica prema projektu OCD-a "ZAJEDNO SMO SIGURNI", UP.04.2.1.11.0491, koju naše Društvo provodi u partnerstvu s Društvom Crvenog križa Varaždinske županije.

 

Kroz temu "Logistika u kriznim situacijama, podizanje kampa, osiguranje pitke vode i sanitarija" proveo nas je gosp. Jurica Havaić.

 

Kroz radionicu volonterima je bilo predstavljeno važnost dobre pripreme u mirnodopskom razdoblju kako bi se olakšala situacija u trenutku kada dođe do situacije koju nazivamo kriznom.

 

Osim edukativnog dijela radionica je imala i praktični dio - postavljanje šatora.