27.09.2023.

 

19.,21.,25., i 26.09.2023. godine, održana je četvrta po redu edukativna radionica prema projektu OCD-a "ZAJEDNO SMO SIGURNI", UP.04.2.1.11.0491, koju naše Društvo provodi u partnerstvu s Društvom Crvenog križa Varaždinske županije.

 

Kroz temu "Pravovremena i koordinirana reakcija u slučaju katastrofa" proveo nas je gosp. Saša Lenček.

 

Kroz edukativna predavanja prisutne se upoznalo s radom operativnih snaga civilne zaštite te ukazalo na načine pripreme u mirnodopskom razdoblju za različite krizne događaje poput potresa, poplava, požara i sličnih situacija.

 

Sve radionice koncipirane su na način da se građane pripremi na moguće scenarije koji se mogu pojaviti u okruženju izazvani nekim od događaja koji se naziva kriznim te za posljedicu nosi određenu reakciju za koju je od ključne važnosti poznavanje ponašanja u takvim situacijama.