Dana 21. svibnja 2024. godine ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg potpisala je Ugovor o dodjeli i korištenju financijskih sredstava za provođenje projekta "Sekunde koje mijenjaju svijet" po Javnom natječaju za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2024. godini na koji se Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg prijavilo.

Cilj projekta je osposobiti i educirati ukupno 30 volontera i/Ili stanovnika s područja regije Ludbreg o prvoj pomoći te uporabi i primjeni defibrilatora. Svrha projekta je zaštita zdravlja i motiviranje javnosti na pozitivno djelovanje u slučaju hitne intervencije.

Ciljnu skupinu projekta čine volonteri: mlado i radno aktivno stanovništvo.

Predviđa se da će se u projekt uključiti 30 pripadnika ciljne skupine.

Edukacije će se provesti na području regije Ludbreg na 5 različitih lokacija za minimalno 6 osoba.

Projekt će se provoditi na području Grada Ludbrega, Općine Mali Bukovec, Općine Veliki Bukovec, Općine Sveti Đurđ i Općine Martijanec.

Za provedbu aktivnosti u sklopu projekta potrebno je nabaviti sljedeću opremu:
1. Nosila za transport, sklopiva, nosivost do 150 kg
2. Okovratnik za imobilizaciju
3. Poveska za zaustavljanje krvarenja
4. Lutka "Little Junior" za vježbu oživljavanja
5. Lutka "Little Baby" za vježbu oživljavanja i odstranjivanja stranog tijela

Dugoročni učinci projekta odnose se na stvaranje sredine povoljne za rast i razvoj čovjeka te će se aktivnostima prevencije bolesti, smanjiti smrtnost.

Vremensko razdoblje provedbe projekta je 6 mjeseci, od čega se početak provedbe smatra 1.06.2024 do 1.12.2024. godine.