SAMO ZAJEDNO SMO SIGURNI - PRVA EDUKACIJA PO PROJEKTU OCD-a 

prva tema nosi naziv - SMANJIVANJE RIZIKA - PLANIRANJE ODGOVORA NA KATASTROFU